Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2222(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0066/2017

Teksty złożone :

A8-0066/2017

Debaty :

PV 03/04/2017 - 19
CRE 03/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 04/04/2017 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0098

Protokół
Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r. - Strasburg

19. Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie oleju palmowego i wylesiania lasów deszczowych [2016/2222(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Kateřina Konečná przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Tiziana Beghin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Alberto Cirio w imieniu grupy PPE, Paul Brannen w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arnego Gerickego, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Elisabeth Köstinger, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho i Annie Schreijer-Pierik.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García i José Inácio Faria.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov i Karin Kadenbach.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Kateřina Konečná.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 4.4.2017.

Informacja prawna