Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0145(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0376/2016

Ingivna texter :

A8-0376/2016

Debatter :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Omröstningar :

PV 04/04/2017 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0096

Protokoll
Måndagen den 3 april 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

22. Fiskefartygs egenskaper ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

Werner Kuhn redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Ricardo Serrão Santos och Czesław Hoc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella och Werner Kuhn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 4.4.2017.

Rättsligt meddelande