Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 3. dubna 2017 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Sdělení předsednictví
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství v politických skupinách
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 12.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 13.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 14.Předložení dokumentů
 15.Plán práce
 16.Evropský sbor solidarity (rozprava)
 17.Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení (rozprava)
 18.Obchodování s lidmi (rozprava)
 19.Palmový olej a odlesňování deštných pralesů (rozprava)
 20.Členství ve výborech a delegacích
 21.Podvodné praktiky v odvětví produkce masa v Brazílii (rozprava)
 22.Parametry rybářských plavidel ***I (rozprava)
 23.Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech (krátké přednesení)
 24.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (168 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (57 kb)
 
Zápis
Konečné znění (84 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (23 kb)
 
Zápis
Konečné znění (269 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (63 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (466 kb)
Právní upozornění