Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 4. aprill 2017 - Strasbourg

4. Presidentuuri teadaanne
CRE

Juhataja tuletas meelde, et 14. märtsil 2017 otsustas parlamendi president karistada Janusz Korwin-Mikket lubamatute märkuste eest, mis too tegi naiste kohta 1. märtsi 2017. aasta istungil (1.3.2017 protokollipunkt 5 ja 14.3.2017 protokollipunkt 5).

Janusz Korwin-Mikke vaidlustas selle otsuse 27. märtsil 2017.

Juhatus arutas kaebust esmaspäeval, 3. aprillil 2017 toimunud koosolekul ning kiitis presidendi otsuse heaks.

Juhataja tuletas meelde, et karistus hõlmas esiteks päevaraha äravõtmist 30 päevaks ning sellele lisaks keelati parlamendiliikmel alates 14. märtsist 2017 osaleda parlamendi ja selle organite töös kümne järjestikuse päeva jooksul, mil parlament või mõni selle organitest, komisjonidest või delegatsioonidest koosolekuid peab (piiramata siiski parlamendiliikme õigust täiskogu istungil hääletada). Kolmandaks keelati tal alates 14. märtsist 2017 ühe aasta jooksul esindada parlamenti parlamentidevahelistes delegatsioonides, parlamentidevahelistel konverentsidel või mis tahes institutsioonidevahelistes instantsides.

Õigusalane teave