Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 4. huhtikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos

4. Puhemiehen ilmoitus
CRE

Puhemies palautti mieliin, että 14. maaliskuuta 2017 parlamentin puhemies päätti määrätä Janusz Korwin-Mikkelle seuraamuksen tämän 1. maaliskuuta 2017 pidetyssä istunnossa naisista esittämien sopimattomien huomautusten johdosta (istunnon pöytäkirja 1.3.2017, kohta 5 ja istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 5).

Janusz Korwin-Mikke valitti päätöksestä 27. maaliskuuta 2017.

Puhemiehistö käsitteli eilen maanantaina 3. huhtikuuta 2017 pitämässään kokouksessa valitusta ja päätti pitää puhemiehen päätöksen voimassa.

Puhemies muistutti, että seuraamus koostuu ensinnäkin päivärahan pidättämisestä 30 päivän ajan ja toiseksi määräaikaisesta kiellosta osallistua parlamentin toimintaan parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan kymmenen peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa, 14. maaliskuuta 2017 alkaen ja kolmanneksi kiellosta edustaa parlamenttia parlamenttien välisessä valtuuskunnassa, parlamenttien välisessä kokouksessa tai missään toimielinten välisissä yhteyksissä enintään yhden vuoden ajan 14. maaliskuuta 2017 alkaen.

Oikeudellinen huomautus