Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 4. aprīlis - Strasbūra

4. Sēdes vadītāja paziņojums
CRE

Sēdes vadītājs atgādināja, ka 2017. gada 14. martā Parlamenta priekšsēdētājs nolēma piemērot sankcijas Janusz Korwin-Mikke par nepieņemamiem izteikumiem attiecībā uz sievietēm 2017. gada 1. marta plenārsēdē (1.3.2017. protokola 5. punkts un 14.3.2017. protokola 5. punkts).

2017. gada 27. martā Janusz Korwin-Mikke šo lēmumu pārsūdzēja.

Prezidijs minēto pārsūdzību izskatīja savā iepriekšējās dienas, 2017. gada 3. aprīļa, sanāksmē un apstiprināja priekšsēdētāja lēmumu.

Sēdes vadītājs atgādināja, ka minētās sankcijas izpaužas kā, pirmkārt, tiesību saņemt dienas naudu zaudēšana uz 30 dienām, otrkārt un neskarot tiesības balsot plenārsēdē, dalības apturēšana visās Parlamenta un tā struktūrvienību darbībās uz desmit secīgām Parlamenta vai tā struktūrvienību, komiteju vai delegāciju sanāksmju dienām, sākot ar 2017. gada 14. martu, un, treškārt, aizliegums uz vienu gadu, sākot ar 2017. gada 14. martu, pārstāvēt Parlamentu parlamentu sadarbības delegācijās, starpparlamentārās konferencēs vai jebkādos citos starpinstitucionālos forumos.

Juridisks paziņojums