Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0014(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0048/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0048/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Äänestykset :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Äänestysselitykset
PV 19/04/2018 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Pöytäkirja
Tiistai 4. huhtikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos

5. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Karima Delli (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta ja Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab, Margot Parker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi ja Sergio Gutiérrez Prieto.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Daniel Dalton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.4.2017, kohta 7.2.

(Istunto keskeytettin klo 11.35 juhlaistunnon alkua odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.)

Oikeudellinen huomautus