Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0014(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0048/2017

Pateikti tekstai :

A8-0048/2017

Debatai :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Balsavimas :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 19/04/2018 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Protokolas
Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

5. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0048/2017).

Daniel Dalton pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Karima Delli (TRAN komiteto nuomonės referentė), Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu, ir Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, Andreas Schwab (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Nicola Danti, Evžen Tošenovský (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andreas Schwab), Margot Parker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Julie Girling), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi ir Sergio Gutiérrez Prieto.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Daniel Dalton.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 04 protokolo 7.2 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.35 val. prieš iškilmingą posėdį ir atnaujintas 12 val.)

Teisinis pranešimas