Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0145(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0376/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0376/2016

Συζήτηση :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2017 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0096

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

7.1. Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0096)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου