Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2908(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0177/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0177/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2017 - 7.5
CRE 04/04/2017 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0100

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.5. Σχέδιο σύστασης σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ψηφοφορία)
CRE

Σχέδιο σύστασης που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 198 παράγραφος 12 του Κανονισμού από τους Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke και Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)100).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου