Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0266(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0068/2017

Forhandlinger :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0107

Protokol
Tirsdag den 4. april 2017 - StrasbourgEndelig udgave

12. Medicinsk udstyr ***II - Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott og Peter Liese forelagde indstillingerne ved andenbehandling.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Mairead McGuinness for PPE-Gruppen, Biljana Borzan for S&D-Gruppen, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach og Andreas Schwab.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios og Maria Grapini.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott og Peter Liese.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 5.4.2017 og punkt 9.6 i protokollen af 5.4.2017.

Juridisk meddelelse