Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0266(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0068/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0107

Pöytäkirja
Tiistai 4. huhtikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos

12. Lääkinnälliset laitteet ***II – In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***II (keskustelu)
CRE

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott ja Peter Liese esittelivät suositukset toiseen käsittelyyn.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta, Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach ja Andreas Schwab.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott ja Peter Liese.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.5 ja istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.6.

Oikeudellinen huomautus