Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0266(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0068/2017

Debates :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Balsojumi :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0107

Protokols
Otrdiena, 2017. gada 4. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

12. Medicīniskas ierīces ***II – In vitro diagnostikas medicīniskas ierīces ***II (debates)
CRE

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Glenis Willmott (A8-0068/2017).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Peter Liese (A8-0069/2017).

Glenis Willmott un Peter Liese iepazīstināja ar ieteikumiem otrajam lasījumam.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Mairead McGuinness PPE grupas vārdā, Biljana Borzan S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach un Andreas Schwab.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios un Maria Grapini.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott un Peter Liese.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.4.2017. protokola 9.5. punkts un 5.4.2017. protokola 9.6. punkts.

Juridisks paziņojums