Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2233(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0104/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 9.11

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0113

Zápis
Úterý, 4. dubna 2017 - Štrasburk

15. Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 *** Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (usnesení) Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (rozprava)
CRE

Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht a Isabelle Thomas uvedli zprávu.

Vystoupili: Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas a Jean-Paul Denanot.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski a Brian Hayes.

Vystoupili: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht a Isabelle Thomas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 5.4.2017, bod 9.10 zápisu ze dne 5.4.2017 a bod 9.11 zápisu ze dne 5.4.2017.

Právní upozornění