Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2233(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0104/2017

Forhandlinger :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0113

Protokol
Tirsdag den 4. april 2017 - StrasbourgEndelig udgave

15. Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** - Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning) - Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (forhandling)
CRE

Henstilling om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht og Isabelle Thomas forelagde betænkningerne.

Talere: Ian Borg (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, og Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas og Jean-Paul Denanot.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski og Brian Hayes.

Talere: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht og Isabelle Thomas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 5.4.2017, punkt 9.10 i protokollen af 5.4.2017 og punkt 9.11 i protokollen af 5.4.2017.

Juridisk meddelelse