Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2233(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0104/2017

Debaty :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0113

Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - Strasburg

15. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 *** - Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja) - Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki (debata)
CRE

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Sprawozdanie w prawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht i Isabelle Thomas przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL i Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas i Jean-Paul Denanot.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski i Brian Hayes.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht i Isabelle Thomas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 5.4.2017, pkt 9.10 protokołu z dnia 5.4.2017 i pkt 9.11 protokołu z dnia 5.4.2017.

Informacja prawna