Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0268(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0238/2016

Внесени текстове :

A8-0238/2016

Разисквания :

PV 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Обяснение на вота
PV 05/04/2017 - 9.8

Приети текстове :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

Протокол
Вторник, 4 април 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

17. Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Разискването се състоя на 14 септември 2016 г. (точка 20 от протокола от 14.9.2016 г). Гласуването се състоя на 15 септември 2016 г. (точка 11.6 от протокола от 15.9.2016 г).

Petr Ježek представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan и Paul Tang.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Petr Ježek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 5.4.2017 г г.

Правна информация