Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 4. aprill 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 3.Heitkoguste mõõtmise uurimine autotööstuses (arutelu)
 4.Presidentuuri teadaanne
 5.Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve ***I (arutelu)
 6.Pidulik istung – Saksamaa Liitvabariik
 7.Hääletused
  7.1.Kalalaevade omadused ***I (hääletus)
  7.2.Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve ***I (hääletus)
  7.3.Palmiõli ja vihmametsade hävitamine (hääletus)
  7.4.Naiste roll maapiirkondades (hääletus)
  7.5.Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal esitatud soovituse projekt (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise seis (arutelu)
 12.Meditsiiniseadmed ***II - In vitro diagnostikameditsiiniseadmed ***II (arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 14.Pagulas- ja rändevoogude ohjamine ning ELi välistegevuse osa selles (arutelu)
 15.Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 *** - Resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta - Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine (arutelu)
 16.Rahaturufondid ***I (arutelu)
 17.Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt ***I (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (146 kb)  Kohalolijate nimekiri (64 kb)
 
Protokoll (74 kb)  Kohalolijate nimekiri (11 kb)  Hääletustulemused (29 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (79 kb)
 
Protokoll (235 kb)  Kohalolijate nimekiri (63 kb)  Hääletustulemused (461 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (1136 kb)
Õigusalane teave