Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 4. huhtikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 3.Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkimus (keskustelu)
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (keskustelu)
 6.Juhlaistunto – Saksan liittotasavalta
 7.Äänestykset
  7.1.Kalastusalusten ominaisuudet ***I (äänestys)
  7.2.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (äänestys)
  7.3.Palmuöljy ja sademetsien metsäkato (äänestys)
  7.4.Naiset ja heidän asemansa maaseutualueilla (äänestys)
  7.5.Suositusluonnos autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Kreikan talouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun tilanne (keskustelu)
 12.Lääkinnälliset laitteet ***II – In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***II (keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 14.Pakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (keskustelu)
 15.Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 *** – Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma) – Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (keskustelu)
 16.Rahamarkkinarahastot ***I (keskustelu)
 17.Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite ***I (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (149 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (64 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (74 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (31 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (96 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (239 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (63 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (462 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (1220 kb)
Oikeudellinen huomautus