Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2593(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0237/2017

Debatter :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0102

Protokoll
Onsdagen den 5 april 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

6. Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (debatt)
CRE

Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP))

Talmannen höll ett kort inledningsanförande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen (talmannen återkallade talaren till ordningen och påpekade att hans ordval var kränkande för parlamentets värdighet), Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Steven Woolfe, grupplös.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande), Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) och Michel Barnier (huvudförhandlare).

Talare: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox och Catherine Bearder.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa och Victor Boştinaru.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella och Manfred Weber.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Guy Verhofstadt, samordnare och ordförande för ALDE-gruppen, Manfred Weber, ordförande för PPE-gruppen, Gianni Pittella, ordförande för S&D-gruppen, Philippe Lamberts och Ska Keller, medordförande för Verts/ALE-gruppen, och Danuta Maria Hübner, ordförande för utskottet för konstitutionella frågor, om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall för ECR-gruppen, om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn och Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 5.4.2017.

Talare: Vicky Ford, om vissa brittiska ledamöters inlägg under debatten, och James Carver.

Rättsligt meddelande