Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2017(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0154/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0154/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0117

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.15. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0117)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου