Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2017(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0154/2017

Ingediende teksten :

A8-0154/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/04/2017 - 9.15

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0117

Notulen
Woensdag 5 april 2017 - Straatsburg

9.15. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0117)

Juridische mededeling