Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2017(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0154/2017

Ingivna texter :

A8-0154/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.15

Antagna texter :

P8_TA(2017)0117

Protokoll
Onsdagen den 5 april 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

9.15. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0117)

Rättsligt meddelande