Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2624(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0236/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0236/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0123

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.21. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Έγκριση γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0123)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου