Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2624(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0236/2017

Ingivna texter :

B8-0236/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.21

Antagna texter :

P8_TA(2017)0123

Protokoll
Onsdagen den 5 april 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

9.21. Genetiskt modifierade majsprodukter (Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21) (omröstning)

Resolutionsförslag om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0123)

Rättsligt meddelande