Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2342(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0045/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0045/2017

Συζήτηση :

PV 04/04/2017 - 14
CRE 04/04/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.22
CRE 05/04/2017 - 9.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0124

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.22. Αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ [2015/2342(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Elena Valenciano και Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0124).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου