Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk

10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie - (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill,Mairead McGuinness a Seb Dance

zpráva Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák a Mairead McGuinness

zpráva Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

zpráva Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică a Stanislav Polčák

zpráva Jan Olbrycht a Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský a Stanislav Polčák

zpráva Jan Olbrycht a Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

zpráva Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský a Andrejs Mamikins.

Právní upozornění