Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill,Mairead McGuinness un Seb Dance

Glenis Willmott ziņojums - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák un Mairead McGuinness

Peter Liese ziņojums - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Neena Gill ziņojums - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică un Stanislav Polčák

Jan Olbrycht un Isabelle Thomas ziņojums - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský un Stanislav Polčák

Jan Olbrycht un Isabelle Thomas ziņojums - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Elena Valenciano un Agustín Díaz de Mera García Consuegra ziņojums - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský un Andrejs Mamikins

Juridisks paziņojums