Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0185(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0372/2016

Ingediende teksten :

A8-0372/2016

Debatten :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Stemmingen :

PV 06/04/2017 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0128

Notulen
Woensdag 5 april 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

14. Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 531/2012 wat betreft de voorschriften voor wholesaleroamingmarkten [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Marlene Mizzi, namens de S&D-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík en Pavel Telička.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, José Blanco López en Seán Kelly.

(De vergadering wordt om 18.05 uur onderbroken vanwege een brandalarm en om 18.25 uur hervat.)

(Voortzetting van het debat: zie punt 15 van de notulen van 5.4.2017)

Juridische mededeling