Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0185(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0372/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0372/2016

Συζήτηση :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2017 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0128

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής ***I (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017)

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Εύα Καϊλή, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Κώστας Μαυρίδης και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Miapetra Kumpula-Natri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου