Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2614(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000016/2017 (B8-0207/2017)

Rozpravy :

PV 06/04/2017 - 3
CRE 06/04/2017 - 3

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 6. dubna 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

3. Mezinárodní den Romů (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000016/2017), kterou pokládají Roberta Metsola a Pál Csáky za skupinu PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Elly Schlein za skupinu S&D, Cecilia Wikström a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis a Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL Radě: Mezinárodní den Romů (B8-0207/2017)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000017/2017), kterou pokládají Roberta Metsola a Pál Csáky za skupinu PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Elly Schlein za skupinu S&D, Cecilia Wikström a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis a Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL Komisi: Mezinárodní den Romů (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst a Benedek Jávor rozvinuli otázky.

Neven Mimica (člen Komise) odpověděl na otázky.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Dubravka Šuica, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Tim Aker za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Fredrick Federley, Soraya Post a Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Soraya Post, Maria Grapini a György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar a Branislav Škripek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl a Milan Zver.

Vystoupil György Hölvényi k průběhu vystoupení na zákaldě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající poskytla upřesnění).

Vystoupil Neven Mimica.

Vystoupila Soraya Post k průběhu rozpravy (předsedající vzala vystoupení na vědomí).

Rozprava skončila.

Právní upozornění