Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2614(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000016/2017 (B8-0207/2017)

Debatter :

PV 06/04/2017 - 3
CRE 06/04/2017 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 6 april 2017 - Strasbourg

3. Romernas internationella dag (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000016/2017) från Roberta Metsola och Pál Csáky, för PPE-gruppen, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy och Elly Schlein, för S&D-gruppen, Cecilia Wikström och Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun och Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis och Eleonora Forenza, för GUE/NGL-gruppen, till rådet: Romernas internationella dag (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017)

Fråga för muntligt besvarande (O-000017/2017) från Roberta Metsola och Pál Csáky, för PPE-gruppen, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy och Elly Schlein, för S&D-gruppen, Cecilia Wikström et Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun och Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis och Eleonora Forenza, för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Romernas internationella dag (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst och Benedek Jávor utvecklade frågorna.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dubravka Šuica, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Fredrick Federley, Soraya Post och Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Soraya Post, Maria Grapini och György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar och Branislav Škripek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl och Milan Zver.

Talare: György Hölvényi, om ögonkontaktsförfarandet (talmannen besvarade inlägget).

Talare: Neven Mimica.

Talare: Soraya Post, om debattens förlopp (talmannen noterade påpekandet).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande