Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2646(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0245/2017

Debatten :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Stemmingen :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0125

Notulen
Donderdag 6 april 2017 - Straatsburg

4.1. Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten
CRE

Ontwerpresoluties B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 en B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand en Petras Auštrevičius lichten de ontwerpresoluties B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 en B8-0250/2017 toe.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Tunne Kelam licht ontwerpresolutie B8-0251/2017 toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere uitleg), Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Jaromír Štětina, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch en Jiří Pospíšil, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 6.4.2017.

Juridische mededeling