Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2646(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0245/2017

Debatter :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Omröstningar :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0125

Protokoll
Torsdagen den 6 april 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

4.1. Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella
CRE

Resolutionsförslag B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 och B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand och Petras Auštrevičius redogjorde för resolutionsförslagen B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 och B8-0250/2017.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslag B8-0251/2017.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, omdebattens förlopp (talmannen besvarade inlägget), Udo Voigt, grupplös, Jaromír Štětina, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch och Jiří Pospíšil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová och Csaba Sógor.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 6.4.2017.

Rättsligt meddelande