Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2647(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0253/2017

Συζήτηση :

PV 06/04/2017 - 4.2
CRE 06/04/2017 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2017 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0126

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4.2. Λευκορωσία
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 και B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Οι Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius και Bogdan Andrzej Zdrojewski παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου