Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 6. dubna 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 5.4.2017.)


4.1. Rusko, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících

Návrhy usnesení B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 a B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand a Petras Auštrevičius uvedli návrhy usnesení B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 a B8-0250/2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Tunne Kelam uvedl návrh usnesení B8-0251/2017.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Bruno Gollnisch k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesnění), Udo Voigt – nezařazený poslanec, Jaromír Štětina, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch a Jiří Pospíšil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová a Csaba Sógor.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 6.4.2017.


4.2. Bělorusko

Návrhy usnesení B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 a B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius a Bogdan Andrzej Zdrojewski uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz a Jean-Paul Denanot.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 6.4.2017.


4.3. Bangladéš, včetně dětských sňatků

Návrhy usnesení B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 a B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová a Tomáš Zdechovský uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Csaba Sógor za skupinu PPE, Arne Lietz za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim a Krzysztof Hetman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Maria Grapini a Notis Marias.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 6.4.2017.

Právní upozornění