Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 kwietnia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

5. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE, AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, BUDG

2) przez posłów, projekt rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych i utraty wykwalifikowanych pracowników (B8-0174/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Joëlle Mélin i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie gospodarki dzielenia się (B8-0175/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia na terenie UE zakazu trzymania delfinów w niewoli (B8-0176/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie opracowania substrategii makroregionalnych w regionie Morza Śródziemnego (B8-0178/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Piernicola Pedicini. Projekt rezolucji w sprawie dzieci z popaciorkowcowym autoimmunologicznym dziecięcym zespołem neuropsychiatrycznym PANDAS (B8-0181/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Angelo Ciocca. Projekt rezolucji w sprawie ochrony włoskiego sektora produkcji ryżu (B8-0182/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie strategii informacyjnej i skoordynowanego przeciwdziałania dotyczącej zapalenia błony naczyniowej oka (B8-0227/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

Informacja prawna