Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. április 6., Csütörtök - StrasbourgVégleges kiadás

7.1. Oroszország, Alekszej Navalnij és más tüntetők letartóztatása (szavazás)
CRE

Állásfoglalási indítványok: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0245/2017

(amely a B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler és Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Knut Fleckenstein, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei és Mark Demesmaeker, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec és Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki kéri a szavazás elhalasztását, és Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kérelem ellen.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (284 mellette, 296 ellene, 22 tartózkodás).

Ennélfogva szavazás következik.

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0125)

(A B8-0248/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki kéri az 1. módosítás visszavonását.

Jogi nyilatkozat