Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 6. april 2017 - StrasbourgKončna izdaja

7.1. Rusija, aretacija Alekseja Navalnega in drugih protestnikov (glasovanje)
CRE

predlogi resolucij B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0245/2017

(ki nadomešča B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler in Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei in Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic in Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE.

Govorila sta Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahteval preložitev glasovanja, in Michael Gahler v imenu skupine PPE proti tej zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (284 glasov za, 296 glasov proti, 22 vzdržanih glasov).

Sledilo je glasovanje.

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Predlog resolucije B8-0248/2017 je brezpredmeten.)

Govori

Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevala umik predloga spremembe 1.

Pravno obvestilo