Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2647(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0259/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0259/2017

Viták :

PV 06/04/2017 - 4.2
CRE 06/04/2017 - 4.2

Szavazatok :

PV 06/04/2017 - 7.2

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2017. április 6., Csütörtök - StrasbourgVégleges kiadás

7.2. Belarusz (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0253/2017

(amely a B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt és Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill és Karoline Graswander-Hainz, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski és Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova és Charles Goerens, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke és Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Kappel.

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0126)

(A B8-0259/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Jogi nyilatkozat