Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 април 2017 г. - Страсбург

8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Доклад Мария Габриел - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei и Jiří Pospíšil

Европейски корпус за солидарност - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly и Lucy Anderson.

Правна информация