Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 6. dubna 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

zpráva Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei a Jiří Pospíšil

Evropský sbor solidarity - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Přiměřená povaha ochrany poskytované systémem EU–USA na ochranu soukromí - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly a Lucy Anderson.

Právní upozornění