Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 6. aprill 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Raport: Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei ja Jiří Pospíšil

Euroopa solidaarsuskorpus - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly ja Lucy Anderson.

Õigusalane teave