Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 kwietnia 2017 r. - Strasburg

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Miapetry Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Sprawozdanie Mariyi Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei i Jiří Pospíšil

Europejski Korpus Solidarności - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly i Lucy Anderson.

Informacja prawna