Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 6 aprilie 2017 - Strasbourg

8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Raport Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei și Jiří Pospíšil

Corpul european de solidaritate - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly și Lucy Anderson.

Notă juridică