Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. apríla 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Správa: Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei a Jiří Pospíšil

Európsky zbor solidarity - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly a Lucy Anderson.

Právne oznámenie