Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 6. dubna 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
předáno příslušnému výboru BUDG, CONT
stanovisko: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
předáno příslušnému výboru EMPL
stanovisko: JURI, IMCO, JURI (článek 39 jednacího řádu)

výbor AGRI

- Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
předáno příslušnému výboru EMPL
stanovisko: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

výbor FEMM

- Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům (2017/2038(INI))
předáno příslušnému výboru LIBE
stanovisko: FEMM, EMPL

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. března 2017)

výbor BUDG (článek 54 jednacího řádu)

- Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
stanovisko: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (článek 54 jednacího řádu)

- Záruční fond pro vnější činnosti (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
stanovisko: AFET, LIBE, INTA, DEVE (článek 54 jednacího řádu)

Právní upozornění