Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 6. aprill 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 39)

- Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile BUDG, CONT
nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile EMPL
nõuandvad komisjonid: JURI, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 39)

AGRI-komisjon

- Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile EMPL
nõuandvad komisjonid: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM-komisjon

- Romade ELis integreerimise põhiõigusi puudutav aspekt: võitlus romavastasuse vastu (2017/2038(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile LIBE
nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 16. märtsi 2017. aasta otsuse alusel)

BUDG-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
nõuandvad komisjonid: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (kodukorra artikkel 54)

- Välistegevuse tagatisfond (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
nõuandvad komisjonid: AFET, LIBE, INTA, DEVE (kodukorra artikkel 54)

Õigusalane teave