Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 april 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
verwezen naar ten principale: BUDG, CONT
advies: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- De terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: JURI, IMCO, JURI (artikel 39 van het Reglement)

Commissie AGRI

- Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

Commissie FEMM

- Grondrechtenaspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (2017/2038(INI))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: FEMM, EMPL

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16/03/2017)

Commissie BUDG (artikel 54 van het Reglement)

- EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
advies: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (artikel 54 van het Reglement)

- Garantiefonds voor extern optreden (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
advies: AFET, LIBE, INTA, DEVE (artikel 54 van het Reglement)

Juridische mededeling