Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 6 aprilie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă

12. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii de commissions (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Norme financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
retrimis fond: BUDG, CONT
aviz: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
retrimis fond: EMPL
aviz: JURI, IMCO, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

AGRI

- Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
retrimis fond: EMPL
aviz: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM

- Aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi (2017/2038(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: FEMM, EMPL

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16 martie 2017)

BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
aviz: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Fondul de garantare pentru acțiuni externe (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
aviz: AFET, LIBE, INTA, DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Notă juridică